Vision

Vi strävar efter att skapa en värld där ungdomar i utsatta områden känner sig fullt integrerade, motiverade och aktivt deltar i samhället. Genom att erbjuda resurser och möjligheter som främjar deras personliga och samhälleliga utveckling strävar vi efter att överbrygga klyftan mellan ”slum” och ”finrum” . Vi drömmer om en framtid där varje ung individ kan känna stolthet över sin bakgrund och känna sig stödd och inkluderad i samhället, oavsett vilka utmaningar de möter.

Mision

Ungdomar mellan 12-18 år i utsatta områden står inför ett betydande hinder när det
gäller inkludering, motivation och delaktighet i samhället på grund av bristen på
samhälleliga broar mellan olika samhällsskikt. Denna brist på samhällelig och kulturell
integration förvärrar risken för utanförskap, kriminalitet och andra negativa
konsekvenser. Enligt våra beräkningar bor cirka 55 000 barn och ungdomar i åldern 12-
18 år i de 59 områden som polisen identifierat som utsatta.


Vår mission är att aktivt minska den sociala och kulturella klyftan genom att erbjuda
inspirerande och engagerande evenemang och aktiviteter. Vi arbetar i nära samarbete
med lokala förebilder, föreningslivet, näringslivet och kommunen för att sprida mod,
hopp och kärlek. Genom att etablera en kontinuerlig plattform för dialog och stöd strävar
vi efter att skapa långsiktiga och meningsfulla förändringar i utsatta områden. Vårt mål är
att främja inkludering, motivation och delaktighet för ungdomar och därigenom bidra till
en mer rättvis och hållbar samhällsutveckling.

Charbel Gabro

Initiativtagare

Charbel
Gabro

Charbel har över 18 års erfarenhet av att jobba med ungdomar i olika sammanhang. Han var en ideell föreläsare för föreningar och skolor i tio år innan han blev en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare. Trots svåra tidiga år i Sverige där han kämpade med utanförskap, övervann Charbel personliga svårigheter och skapade en vision om att främja förståelse och samhörighet. Han blev till och med Sveriges bästa talare 2019 och delar nu sin framgångshistoria för att inspirera andra.
Abbe Alzarzour

Projektledare

Abbe
Alzarzour

Abbe är en engagerad ungdom med tidigare erfarenhet av att driva ideella projekt. Som tidigare ordförande i ungdomsfullmäktige, elevrådet och skolans idrottsförening har han visat sitt ledarskap och förståelse för ungas utmaningar. Nominerad till Sveriges unga ledare och vinnare av årets eldsjäl i Karlskoga, har Abbe bevisat sitt starka engagemang och förmåga att nå och förstå andra ungdomar genom sin egen erfarenhet.