Välkommen till
Förortsinspiration

Vi strävar efter att skapa en värld där ungdomar i utsatta områden känner sig fullt integrerade, motiverade och aktivt deltar i samhället. Genom att erbjuda resurser och möjligheter som främjar deras personliga och samhälleliga utveckling strävar vi efter att överbrygga klyftan mellan ”slum” och ”finrum” . Vi drömmer om en framtid där varje ung individ kan känna stolthet över sin bakgrund och känna sig stödd och inkluderad i samhället, oavsett vilka utmaningar de möter.

Kommande aktiviteter

Rami Bazi
31 maj
En kväll med inspiration, hopp, musik & snack